Welkom op onze homepage
 

 Voorgeschiedenis
 
Op het einde van de 1960er jaren ontstond een "Werkgroep Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel", die zich tot doel stelde het beschikbare genealogische materiaal in dit gebied naar gezinnen te ordenen.

Zo werd een overzicht verkregen en een "terminus ad guem" gesteld: volledig zicht op het oudste materiaal voorkomt, dat er gezocht wordt naar gegevens die helemaal niet te vinden zijn.

 

De Stichting
 
Om deze werkgroep een zelfstandige juridische status te geven, werd op 1 maart 1984 de "Stichting voor Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel" opgericht.

 

Doel en werkwijze
 
Het doel van de Stichting is: het bevorderen van de studie van genealogie en geschiedenis in de breedst mogelijke zin.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het verzamelen en in systeem brengen van genealogisch en historisch materiaal;
  2. het in eigendom verwerven van documentatiemateriaal en het in stand houden van een eigen bibliotheek, alsmede het verzorgen en beheren van aan haar door derden in bruikleen gegeven documentatiemateriaal, boeken en andere middelen;
  3. het verstrekken van genealogische en historische inlichtingen en het uitvoeren van opdrachten tot genealogisch onderzoek;
  4. het samenstellen van genealogieen, stambomen, kwartierstaten (vooroudertabellen) en parentelen (afstammingstabellen);
  5. het uitgeven van genealogische en historische publicaties;
  6. andere middelen die tot doel van de Stichting kunnen dienen.

     

Secretariaat
 
Sedert 1 juli 1989 beschikt de Stichting over een bescheiden eigen kantoor in 's-Heerenberg, waar ook het secretariaat is gevestigd.
Het kantoor is niet permanent bemenst; bovendien zijn wij er niet op ingericht bezoekers zelf in de verzamelingen te laten zoeken. Aanvragen dienen daarom uitsluitend schriftelijk te worden ingediend.

Stichting voor Genealogie en Geschiedenis
tussen Rijn en IJssel
Handelend onder de naam:
Streekgeschiedenis de Liemers
Secretariaat: Kerkstraat 10
7041 AB 's-Heerenberg


E-mailadres: info@genealogierijnijssel.nl

 


Home | Genealogie | Geschiedenis | Boeken | Bestellen |